<< May 1991June 1991July 1991 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
     

3

15 Motions
327 Signatures

4

10 Motions
317 Signatures

5

23 Motions
779 Signatures

6

14 Motions
587 Signatures

7

3 Motions
140 Signatures

10

3 Motions
300 Signatures

11

7 Motions
492 Signatures

12

15 Motions
311 Signatures

13

8 Motions
451 Signatures

14

5 Motions
65 Signatures

17

10 Motions
204 Signatures

18

19 Motions
348 Signatures

19

21 Motions
772 Signatures

20

16 Motions
585 Signatures

21

2 Motions
61 Signatures

24

8 Motions
207 Signatures

25

14 Motions
677 Signatures

26

8 Motions
414 Signatures

27

3 Motions
284 Signatures

28

27 Signatures
xml xml Download raw data.