<< May 2013June 2013July 2013 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
     

3

14 Motions
276 Signatures

4

20 Motions
387 Signatures

5

11 Motions
349 Signatures

6

8 Motions
162 Signatures

7

10

10 Motions
146 Signatures

11

14 Motions
268 Signatures

12

15 Motions
374 Signatures

13

6 Motions
144 Signatures

14

17

14 Motions
222 Signatures

18

15 Motions
286 Signatures

19

5 Motions
365 Signatures

20

7 Motions
196 Signatures

21

24

8 Motions
146 Signatures

25

3 Motions
215 Signatures

26

11 Motions
227 Signatures

27

3 Motions
209 Signatures

28

xml xml Download raw data.